Tjänster

044 - 10 28 28    |     info@mathiassonsplat.se    |    Industrigatan 90, Kristianstad

Våra tjänster

• Byggnadsplåtslageri

Detta är vårt huvudsakliga område som innefattar allt arbete inom byggsektorn exempelvis taktäckning, vattenavrinning och mycket mer.

 

• Industriplåtslageri

Vi har samarbete med många av industrierna i Kristianstad med omnejd.

 

Industriplåtslageri är en viktig del av Mathiassons Plåtservice,  vi vill vara en trygg och pålitlig samarbetspartner  som finns där när behovet uppstår, både med projekterade och mer akuta arbeten.

Vi ordnar allt. Vi planlägger och har alla förekommande kontakter med leverantörer och eventuella underentreprenörer  för att allt skall gå så smidigt som möjligt,  vi säkerhetsställer att material och arbete håller högsta möjliga kvalitet.

Mathiassons Plåtservice utför alla förekommande industriplåtslageriarbete så som service av industribyggnader, fasader,  tak, ombyggnation, nybyggnation och specialplåtslageri med måttbeställda plåtarbete för alla tänkbara ändamål.

 

• Plåtverkstad med Drop In

Vi är en av få plåtverkstäder i Kristianstad som har ständig bemanning.

Detta gör att vi kan hålla en högre servicegrad mot våra kunder.

Verkstaden är bemannad mellan 07:00 och 16:00 Mån - Fre.

 

• Fastighetsservice

Löpande eller kontrakterat underhåll.

 

• Restaurering av kulturbyggnader

Byggnader med särskilt kulturvärde måste restaureras med försiktighet och hantverksskicklighet, just detta kan våra plåtslagare, vilket har gjort att vi restaurerat många olika kulturbyggnader.

Se några av dessa projekt i vårt projektgalleri.

 

• Snöröjning/skottning av tak

Snöintensiva vintrar måste taken snöröjas, speciellt hyresfastigheter och liknande i städers centrala delar för att undvika snöras och fallande istappar.

Copyright 2019 @ All Rights Reserved

044 - 10 28 28    |     info@mathiassonsplat.se    |    Industrigatan 90, Kristianstad

Om cookies